Son bildiri gönderim tarihi 20 Nisan 2018'dir. -

Bildiri Özeti

1Yazar-1, 2Yazar-2

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Posta Kodu, İlçe, İl

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Posta Kodu, İlçe, İl

(yazar-1@university.com.tr)

Kağıt düzeni A4: (21x 29.7 cm) sağ ve soldan 2.5 cm içeride olmalıdır. Başlık 14 punto, tamamı büyük harf, bold, ortalanmış, Times New Roman stilinde olmalıdır. Yazar isimleri açık bir şekilde yazılmalı ve 12 punto, bold, ortalanmış, bildiriyi sunan kişinin altı çizili olmalıdır. Yazar isimlerinin başına üst simge şeklinde ‘1’, ‘2’, ‘3’, vs. belirtilerek adresleri altında yazılmalıdır. Yazarların adresleri 10 punto, bold ve yukarıda belirtilen şekilde ortalanmış ve adreslerin arasında boşluk olmadan verilmelidir. Bildiriyi sunan kişinin mail adresi 9 punto, italik ve ortalanmış olarak verilmelidir. Bildiri özet metni 12 punto olmalı ve saga sola yaslanmış şekilde verilmelidir. Tablolar Arap rakamları ile numaralandırılmalı ve tablo başlıkları açıklayıcı şekilde yazılmalıdır. Tablolar metin içinde geçirilmelidir. Resim dosyaları .jpeg dosyası halinde verilmelidir ve metin içinde geçirilmelidir. Kaynaklar metin içinde (Lu, 1995) şeklinde verilmeli ve kaynaklar bölümünde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar makale, kitap, tez, patent ve elektronik yayınlar olabilir. Standart kısaltmalar kullanılabilir ancak yaygın olmayan kısaltmalar metin içinde açıklaması yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Metin içindeki tüm yazımlar yazarların sorumluluğundadır. Tüm bildiri özeti kaynaklar ile beraber bir sayfayı geçmemelidir.

 

Kaynaklar

Kylmälä T, Tois J, Xu Y, Franzén R. Cent Eur J Chem.  2009; 7(4): 818–826

Lu X, Xie W, Reed D, Bradshaw WS, Simmons DL. Proc Natl Acad Sci. 1995; 92(17): 7961-7965.

Mavrova A, Wesselinova D, Tsenov YA, Denkova P. Eur J Med Chem. 2009; 44(1): 63-69.

NOTLAR

  • Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
  • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
  • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilmektedir.
  • Son bildiri gönderme tarihi  20 Nisan 2018’dir.
  • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacının isminin altı işaretlenerek, belirtilmiş olmalıdır.
  • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın sempozyum kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözlü bildiri / poster bildiri) 01 Mayıs 2018 tarihinde tarafınıza e-posta ile gönderilecektir. 


Silüet